Wie ben ik?

Christine Vanduren, Orthomoleculair artsMijn naam is Christine Vanduren. 

Ik ben als arts opgeleid aan de Universiteiten van Hasselt en Antwerpen. Na mijn studie heb ik gedurende 20 jaar gewerkt in de onderzoeksafdelingen (Clinical Research) van meerdere internationale farmaceutische bedrijven en bedrijven die medische apparatuur ontwikkelen. Gedurende deze jaren heb ik uitgebreide ervaring opgedaan in klinisch onderzoek met geneesmiddelen (bv. Antibiotica, chemotherapie, spierverslappers) en medische apparatuur (bv. stents, pacemakers), vooraleer ze op de markt kwamen. Met klinische studies heb ik onderzocht hoe krachtig deze producten waren, of ze de beoogde ziekte effectief konden behandelen en zo ja gedurende welke termijn en in welke dosis. Tegelijkertijd moest ik het veiligheidsprofiel van deze producten in kaart brengen. Er bestaat geen geneesmiddel zonder nevenwerkingen. De basisvraag is steeds welke nevenwerkingen je acceptabel vindt in relatie met de ernst van de ziekte; een delicaat, maar essentieel evenwicht dat voor het ene product al makkelijker te vinden is dan voor het andere. Samengevat was het mijn taak een dossier samen te stellen en in te dienen bij de internationale autoriteiten (bv. FDA in de Verenigde Staten van Amerika) om het geneesmiddel op de markt te kunnen brengen.

Sinds mijn studietijd ben ik geïnteresseerd in gezonde voeding, hoe deze voeding onze gezondheid kan vrijwaren, of kan helpen herstellen. In de loop der jaren heb ik me gerealiseerd dat gezonde voeding één voorwaarde is voor een gezond leven. 

Mentaal evenwicht en een positieve ingesteldheid zijn ook essentieel voor een gezond en gelukkig leven. Vanuit mijn medische opleiding en mijn werkervaring in de farmaceutische industrie werd de klemtoon gelegd op chemische of chirurgische interventies in geval van ziekte. Deze interventies zijn zeer belangrijk en zelfs levensreddend in bepaalde omstandigheden, maar maken weinig of geen gebruik van de immens herstellende en genezende capaciteit die in ons lichaam en geest zit vervat. Daarenboven ligt de klemtoon op het proberen herstellen van ziektes en minder op het gezond worden en blijven van mensen, zodat we een aantal ziektes kunnen vermijden. Omdat ik dit een essentieel gemis vind in het verhaal van ziekte en gezondheid, heb ik de opleiding Orthomoleculaire Geneeskunde gevolgd aan het ICZO in Lier, België.

Deze opleiding, in combinatie met mijn studie geneeskunde en mijn onderzoekservaring met geneesmiddelen, maakte voor mij de puzzel van mijn visie op ziekte en gezondheid compleet; een holistische visie op gezond worden en gezond blijven door maximaal gebruik te maken van de herstellende krachten van ons lichaam en onze geest. Klik hier voor meer informatie over Orthomoleculaire Geneeskunde. 

Ik vertel u graag meer over mijn praktijk! Neem contact met mij op voor meer informatie of een afspraak. 

Orthomoleculair arts Christine Vanduren