De Gezondheidscoach - Het Gezondheidsplan

“Voorkomen is altijd beter dan genezen.” Een eeuwenoude wijsheid, die we in vele domeinen koesteren, maar vaak te weinig in relatie met onze eigen gezondheid.

De doelstelling van de Gezondheidscoach is het optimaliseren van uw gezondheid, als maximale preventie van ziekte. Kunnen we alle ziektes vermijden? Neen, maar we maken nu vaak te weinig gebruik van de mogelijkheden die we hebben om bepaalde ziektes zoals hart- en vaatziektes, allergieën, diabetes en aanverwante aandoeningen te vermijden.

De Gezondheidscoach vertrekt vanuit een uitgebreide status van uw huidige gezondheidstoestand. Deze gezondheidsstatus wordt standaard gemaakt op basis van uitgebreide bevraging en klinisch onderzoek, bloed- en urineonderzoek, radiologische onderzoeken en cardiologisch onderzoek. Deze onderzoeken worden uitgevoerd en beoordeeld door erkende medisch specialisten. Bijkomende onderzoeken kunnen uitgevoerd worden indien de medisch specialisten dit noodzakelijk achten om een duidelijk en compleet beeld te krijgen van uw huidige gezondheidstoestand.

Op basis van de resultaten van uw gezondheidsstatus, wordt een gezondheidsplan opgesteld.
Dit gezondheidsplan bestaat uit twee grote onderdelen:

  1. Basis gezondheidsmanagement: De basis van optimale gezondheid is voor iedereen hetzelfde: een gezonde gebalanceerde voeding, voldoende nachtrust, mentaal evenwicht, stressmanagement en voldoende lichaamsbeweging. De Gezondheidscoach zal voor u een basisplan opstellen dat voor u haalbaar is.
  2. Risico gezondheidsmanagement: De gezondheidsstatus kan bepaalde gezondheidsrisico’s aan het licht brengen; alarmsignalen die op het moment van de status nog geen ziektes veroorzaken maar dit wel zullen doen in de toekomst indien ze onbehandeld verder evolueren. Uw gezondheidsplan doet voorstellen om deze gezondheidsrisico’s aan te pakken.

Op basis van deze twee onderdelen van het gezondheidsplan, zal de Gezondheidscoach een voorstel doen omtrent de opvolging van uw gezondheid. “Meten is weten”. Daarenboven is elk gezondheidsplan maatwerk en passen we voortdurend aan met als doel de huidige gezondheidstoestand zo goed mogelijk te beheren. 

Klik hier om terug te gaan naar het overzicht van behandelprogramma's, of 

Maak een afspraak